In 1967 werd de Emmaschool geopend, genoemd naar de over-overgrootmoeder van Koning Willem Alexander. De Openbare lagere Emmaschool fuseerde in 1985 met de kleuterschool Pippeloentje. In 2003 werd de school gerenoveerd en in 2007 werd de school intern verbouwd. De school telt zo’n 40 leerlingen.

 

Als openbare school staat  De Emmaschool open voor alle kinderen, ongeacht geloof, geslacht, afkomst enz. De Emmaschool is een ‘ontmoetingsschool’. Onze school is bij uitstek de plaats waar kinderen met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. Zij kunnen elkaars normen en waarden delen of er op zijn minst kennis van nemen. Kwaliteiten als burgerschapszin en integratie komen bij ons maximaal tot hun recht.

 

De Emmaschool is een openbare school, gebouwd op de hoek van de W. van Engenstraat en de Hendrik de Vroomestraat in de wijk “De Gagels”.  Deze wijk is ontwikkeld in de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw.

.De kinderen die de Emmaschool bezoeken komen hoofdzakelijk uit de wijk “De Gagels”, “Paddenpoel’ en  “Oostermeenthe”.

Met ingang van 1 januari 2018 starten wij op de Emmaschool met een eigen peuterspeelzaal

Bent u op zoek naar een peuterspeelzaal?

Wij nodigen u uit om eens een kijkje te komen nemen op de Emmaschool.

U kunt een afspraak maken via de mail of telefonisch, maar ook zonder afspraak bent u van harte welkom.

(vraag dan naar juf Petra of juf Marrit)
Adres: W. van Engenstraat 75 in Steenwijk
Tel. 0521-512965
Email: petra.moedt@stichtingopkop.nl

Peuterspeelzaal Emmaschool

Per 1 januari gaan wij van start met een eigen peuterspeelzaalvoorziening. Om u volledig te informeren betreffende deze peuteropvang nodigen wij u uit voor een ouderavond, deze is donderdag 16 november 19.30 uur in de Emmaschool. U wordt dan o.a. geïnformeerd betreffende de personele bezetting, inhoud van de peuteropvang, de tijden en de dagdelen, kosten en administratieve handeling en ondersteuning vanuit Op Kop/Stichting peuterwerk.

Uitnodiging 2e meespeelochtend

Beste ouders/verzorgers:

Bereikt uw zoon/dochter in 2017 of 2018 de leeftijd van 4 jaar en bent u zich aan het oriënteren op een basisschool?
Op dinsdag 23 november mag uw zoon/dochter (weer) vrijblijvend een ochtend meespelen in de kleutergroep op de Emmaschool.
Ouders kunnen binnenlopen om kennis te maken met de leerkracht en directrice, terwijl de kinderen mee mogen doen in de klas.
Mocht u aanstaande dinsdag verhinderd zijn, dan is een andere datum in overleg altijd mogelijk. Ook kinderen die al een keer meegespeeld hebben, zijn van harte welkom om nog een keer mee te komen spelen!

De Emmaschool ontving van KWTO een subsidie van € 1000. We hebben dit geld gebruikt om op schoolbezoek te gaan bij een school die al ver gevorderd is in het Ontwerpend en Onderzoekend Leren. Het restant is daarna gebruikt voor een cursus die het hele team heeft gevolgd en waardoor wij nóg beter in staat zijn om het Ontwerpend en Onderzoekend Leren gestalte te geven. Zie ook onze schoolgids.