Tussenschoolse opvang

De school biedt tussenschoolse opvang op maandag, dinsdag donderdag en vrijdag. Als u gebruik wilt maken van het overblijven dan kunt u een overblijfformulier invullen. Op dit formulier wordt aangegeven of een kind structureel of incidenteel gaat overblijven. Tevens is er ruimte voor het invullen van belangrijke gegevens, zoals naam, adres, huisarts, tandarts, telefoonnummer waaronder u te bereiken bent. Aan alle gezinnen wordt een overblijfverordening verstrekt met nadere informatie.
Het overblijven wordt verzorgd door gekwalificeerde overblijfkrachten. Ouders kunnen er dus van verzekerd zijn dat hun kinderen op een verantwoorde manier overblijven.
Het overblijven kost € 1,50 per leerling per keer. Een strippenkaart voor 12 keer overblijven kost  € 13,00 en 24 keer overblijven kost 20,00. De inkomsten worden gebruikt om spelletjes en expressiemateriaal te bekostigen en om de overblijfkrachten een vergoeding te geven.
Schoolcontactpersoon voor het overblijven is Mw. Petra Moedt.
Bovenschools coördinator is Mw. Greetje Bennink, greetje.bennink@stichtingopkop.nl te bereiken via het stafbureau. Overigens kunt u zich met vragen wenden tot de directeur van de school. 

Voor- en naschoolse opvang

 

Het Bestuur van onze school, Stichting Op Kop,  heeft haar eigen kinderopvang ondergebracht in Stichting Kinderopvang Op Kop. Wij werken met vaste uurtarieven van € 6,50 per uur voor alle pakketten en bieden strippenkaarten van tien uur aan voor € 75,60 per kaart. Met deze kaart kan opvang per half uur worden afgenomen! Structureel of incidenteel…….voor ieder wat wils! De opvang is dagelijks voor – en naschools geopend op verschillende locaties in Steenwijk e.o.

Wilt u meer informatie over de BSO kunt u contact opnemen met de coördinator kinderopvang van Stichting Kinderopvang Op Kop. Zij is te bereiken via de mail greetje.bennink@stichtingopkop.nl of via nummer 06-22257708. Voor meer informatie kunt u ook kijken op www.kinderopvangopkop.nl