Op onze school is ook een Ouderraad (OR) actief. De Stichting Ouderraad Emmaschool bestaat uit zeven ouders. Zij verrichten allerlei hand- en spandiensten ten behoeve van de school: sportieve evenementen, musical, Sinterklaasfeest, kerstmaaltijd, enz. De OR beheert de vrijwillige Ouderbijdrage. De vrijwillige Ouderbijdrage wordt gebruikt voor zaken als: de toneelvoorstelling in “De Meenthe” voor de groepen 5 t/m 8 met Sinterklaas, Sinterklaascadeautjes voor de groepen 1 t/m 4, kerstviering en kerstmaaltijd, schoolkrant, paasactviteiten, aanschaf sportkleding, schoolvoetbal, aanschaf extra materialen, projecten, speldagen, excursies, enzo­voort. De hoogte van de vrijwillige Ouderbijdrage wordt vastgesteld door de Ouderraad nadat de Medezeggenschapsraad hiermee heeft ingestemd. Voor het schooljaar 2014-2015 bedraagt de bijdrage euro 15,00. U kunt de vrijwillige ouderbijdrage overmaken op  rekening 43 177 96  t.n.v. Stichting Ouderraad  Emmaschool.


Ieder jaar ontvangt u een ouderhulpbrief waarin u kunt aangeven waarvoor u zich wilt inzetten bij schoolse activiteiten.  Activiteiten van de ouderraad hebben dus voornamelijk een “praktisch karakter”.Tevens fungeert de ouderraad als een aanspreekpunt voor ouders en stimuleert ze de betrokkenheid van ouders bij de school.


Leden ouderraad:

Alma Broekhuizen voorzitter

Alice den Besten penningmeester

Kirsten Bosma

Samira Dini

Ilona Pit

Vacature