GMR

GMR
Naast de MR kent de Stichting Op Kop een Gemeenschappelijke Medezeggen­schaps­raad (GMR) waarin ouders en personeelsleden zitting hebben. De GMR is het medezeggenschapsorgaan voor het openbare basisonderwijs in Steenwijkerland en Zwartewaterland, Deze raad behartigt de gezamenlijke schooloverstijgende belangen. Onderwerpen die voor de MR-en voor alle scholen gelden, worden in de GMR besproken. Aan de orde komen bijvoorbeeld: huisvesting, bestuursformatieplan, per­soneelsbeleid, vakantieregeling, Arbo-beleid, verdeling van de beschikbare gel­den, be­stuurs­vorm, samen­werking met andere school­besturen.
De GMR brengt na een vergadering een nieuwsbrief uit. Die wordt gepubliceerd in de info van de Emmaschool.