Leerplichtwet 1969 en wijzigingen 2012

Algemene informatie

Extra verlof

10 vragen over de leerplicht

Ouders van schoolgaande kinderen zijn verplicht zich te houden aan de vakantieperioden die de school vaststelt. Dit heeft te maken met de leerplichtwet. In speciale gevallen kan hiervan worden afgeweken. Een verzoek hiertoe moet worden ingediend bij de directeur van de school. Die moet beoordelen of 'het beroep op vrijstelling' terecht wordt gedaan. Indien verlof wordt gevraagd voor meer dan tien dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de gemeente Steenwijkerland.
Met vragen over de leerplicht kunt u terecht bij de directeur van de school of de leerplichtambtenaren van Steenwijkerland:
mevrouw D. Hubbers en mevrouw J. Brouwer, tel. 0521 538500

Er zijn speciale verlof aanvraagformulieren op school.

Digitaal formulier speciaal verlof