Vanuit een open en ontspannen sfeer willen wij op school met uw kind omgaan. Wij hopen dat de kinderen zich ontplooien in een voor hen veilige en vertrouwde schoolomgeving. Om dit goed te realiseren is het belangrijk dat ook de ouders zich op school thuis voelen.
De betrokkenheid van ouders/verzorgers is voor ons heel belangrijk.
Ouders spelen een belangrijke rol bij vele activiteiten. Zonder de hulp van ouders kan een school niet goed functioneren. Op onze school wordt regelmatig ouderhulp ingeschakeld. Samen moeten we onze kinderen alle kansen geven om zich optimaal te ontwikkelen.
Verder is samenwerking van fundamenteel belang om samen inhoud te geven aan de ontwikkeling van uw kind.

In de schoolgids vindt u informatie over onze school. De schoolgids wordt aan het begin van het schooljaar uitgereikt aan ieder gezin en bevat veel informatie over de Emmaschool. De schoolgids is te downloaden door op deze link te klikken.