Welkom op de website van onze school

Op deze site vindt u informatie over de Emmaschool in Steenwijk, een school voor openbaar basisonderwijs.
Wilt u meer weten over onze school of u wilt uw kind aanmelden, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen of mailen naar:
directie@emmaschool-steenwijk.nl
U kunt ook gebruik maken van het online-contactformulier onder het kopje 'Contact". Na verzending nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

De Emmaschool is een openbare school voor primair onderwijs in de woonwijk "De Gagels" in de stad Steenwijk. De school is in 1967 gebouwd en enkele jaren geleden totaal vernieuwd. 
De leerlingen, die de school bezoeken, komen hoofdzakelijk uit De Gagels. Verder komen kinderen uit Kallenkote en Havelterberg en uit de woonwijken: Paddenpoel, Oostermeenthe en Woldmeenthe.  Momenteel bezoeken ongeveer 50 leerlingen de school. De Emmaschool heeft 7 groepslokalen over twee verdiepingen verdeeld. 

De Emmaschool functioneert binnen de Stichting Op Kop. Binnen deze stichting werken 20 openbare basisscholen, 1 zelfstandige nevenvestiging en 1 school voor speciaal onderwijs uit Steenwijkerland en Zwartewaterland samen.
Het onderwijsteam bestaat uit de directeur en zes groepsleerkrachten. Daarnaast beschikt de school over een vakleerkracht gymnastiek. Godsdienstonderwijs wordt verzorgd door een speciaal daartoe opgeleide leerkracht.

Bestuursvorm
In de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland
is het bestuur van de openbare basisscholen in handen van Stichting Op Kop.

Deze stichting fungeert als bevoegd gezag voor twintig openbare scholen met in totaal ruim 2500 leerlingen.
Het centraal management
wordt gevormd door directeur-bestuurder Dhr. Alberto Boon, bijgestaan door het stafbureau.