Groepsindeling

De groepsverdeling voor het schooljaar 2016-2017 ziet er als volgt uit:

Groep(en)

leerkracht

Dag:

1/2

Petra Moedt

ma-wo-do

 

Marrit Meurding

di-vr

3/4/5

Hannie v.d. Veen

Marrit Meursing

di-do-vr

ma-wo

6/7/8

Bianca Veldhuizen
Marrit Meuring

ma-vr.mo
vr. mi.

IBConstance Korfdi-mo of wo-mo

directeur

Henk Kok

wisselend


Directeur: Henk Kok (aanwezig van dinsdag t/m vrijdag, maar altijd op do.mo) en verder te bereiken via 038-4773135 of 0523-613225). Hij geeft leiding aan het team en is verantwoordelijk voor de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke zaken van de school. Tevens onderhoudt hij contacten met het centraal management en het bevoegd gezag. 

Petra Moedt is tevens waarnemend directeur.

Verdere medewerkers:
-Yvonne Ariesen Administratie (donderdagmorgen).
-Mw. Willeke Luchtmeijer-Jansen Schoolschoonmaakster via bedrijf GOM.