Schooltijden en vakanties

 

De schooltijden zijn als volgt:

08.30 – 12.00 uur (woensdag 08.30 – 12.15 uur)

13.15– 15.15 uur

 De groepen 1 t/m 4 zijn op woensdag- en vrijdagmiddag vrij.

De groepen 5 t/m 8 zijn op woensdagmiddag vrij.

De ochtendpauze is van 10.15– 10.30 uur.

 

De vakanties voor het schooljaar 2016-2017 zijn als volgt:                  

1e schooldag cursus 2016-2017 is op maandag 29 augustus 2016

herfstvakantie

 17 t/m 21 oktober

Kerstvakantie

26 dec. t/m 6 januari

voorjaarsvakantie

20 februari t/m 24 februari

Paasweekeinde

14 april t/m 17 april

Meivakantie

24 april t/m 5 mei

Hemelvaartsdagweekeinde

25-26 mei

2e pinksterdag

5 juni

zomervakantie

24 juli t/m 1 september

Studiedag 2 februari oktober - de leerlingen zijn dan vrij, alsmede  de vrijdagmiddagen  23 december en 21 juli

Bovendien hebben de kinderen van de groepen 1 t/m 4 vrij op de volgende vrijdagochtenden

Vrijdag  4 november

Vrijdag  10 februari

Vrijdag  2 december

Vrijdag  3 maart

Vrijdag  13 januari

Vrijdag  7 april

Vrijdag  12 februari

 

Vakantie/verlof buiten de schoolvakanties om is alleen in zeer bijzondere gevallen mogelijk. Neemt u hiertoe contact op met de directeur. Bij ongeoorloofd schoolverzuim wordt de leerplichtambtenaar van de gemeente Steenwijkerland ingeschakeld.

 Wanneer de totaal beschikbare tijd verminderd wordt met de uren vakantie en overige vrije dagen, dan komen de groepen 1-4 op meer dan 3520 en de groepen 5-8 op meer dan 4000 lesuren, waarmee voldaan wordt aan de wettelijke verplichting omtrent het te maken aantal lesuren.

  Wanneer een kind door ziekte of om een andere reden niet op school kan komen, wordt u verzocht hiervan de school in kennis te stellen (liefst voor schooltijd). Wanneer een kind zonder afgemeld te zijn niet op school is, wordt er contact opgenomen met de ouders/verzorgers. Overigens wordt er gehandeld volgens de brochure “Leerplicht” van de gemeente Steenwijkerland. Deze brochure ligt op school ter inzage.

Kinderen die aan bepaalde onderdelen van ons onderwijsaanbod niet kunnen meedoen, krijgen vervangende activiteiten aangeboden. Te denken valt aan het niet meegaan met bv. het schoolkamp. In dat geval wordt het kind die dagen verwacht in een klas waar gewoon les wordt gegeven.